Pawles Island-Charleston-Savannah - photobylove
Pawleys Island-Charleston-Savannah

Pawleys Island-Charleston-Savannah

Juvenile Roseate Spoonbill

9120508